Cum funcționează Articolul 7, “opțiunea nucleară” a UE, pentru țările neascultătoare

Valentin Borcea OPINIE POLITIC Principal

Parlamentul European a votat în urmă cu puțin timp demararea procedurilor de sancționare a Ungariei în baza articolului 7 din tratatul UE. Asta înseamnă că Budapesta ar putea fi lăsată fără drepturi de vot în cadrul UE. Articolul 7 este supranumit drept “opțiunea nucleară,” deoarece este ultima variantă pentru a “cuminți” statele care nu respectă tratatul UE. Până anul acesta, nu fusese folosită niciodată această prevedere. Polonia a devenit în primăvară prima țară căruia i s-a aplicat, iar Ungaria a devenit acum a doua.

Guvernul ceh își anunță susținerea Ungariei, după decizia Parlamentului European de a sancționa Budapesta

Dar ce înseamnă Articolul 7, cum se decide aplicarea lui și care sunt consecințele pentru statele vizate?

Ca multe lucruri din cadrul UE, este vorba de un proces lung, complicat și laborios. Probabil este bine așa, deoarece este vorba de cea mai gravă pedeapsă care poate fi aplicată unui stat membru UE, anume suspendarea dreptului de vot în cadrul instituțiilor europene. Articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) spune așa:

Polonia se opune intenţiei ţărilor europene de sancţionare a Ungariei

“(1) La propunerea motivată a unei treimi din statele membre, a Parlamentului European sau a Comisiei Europene și cu aprobarea Parlamentului European, Consiliul, hotărând cu o majoritate de patru cincimi din membrii săi, poate să constate existența unui risc clar de încălcare gravă a valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru. Înainte de a proceda la această constatare, Consiliul audiază statul membru în cauză și îi poate adresa recomandări, hotărând după aceeași procedură. Consiliul verifică cu regularitate dacă motivele care au condus la această constatare rămân valabile.

(2) Consiliul European, hotărând în unanimitate la propunerea unei treimi din statele membre sau a Comisiei Europene și cu aprobarea Parlamentului European, poate să constate existența unei încălcări grave și persistente a valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru, după ce a invitat acel stat membru să-și prezinte observațiile.

(3) În cazul în care a fost făcută constatarea menționată la alineatul (2), Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să suspende anumite drepturi care îi revin statului membru în cauză în urma aplicării tratatelor, inclusiv dreptul de vot în Consiliu al reprezentantului guvernului acelui stat membru. Procedând în acest fel, Consiliul ține seama de eventualele consecințe ale unei astfel de suspendări asupra drepturilor și obligațiilor persoanelor fizice și juridice Obligațiile care îi revin statului membru în cauză în temeiul tratatelor rămân obligatorii în orice situație pentru statul membru respectiv.

(4) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide ulterior să modifice sau să revoce măsurile luate în temeiul alineatului (3), ca răspuns la modificarea situației care l-a determinat să impună măsurile respective.

(5) Modalitățile de vot care, în înțelesul prezentului articol, se aplică Parlamentului European, Consiliului European și Consiliului sunt prevăzute la articolul 354 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.”

Să o luăm de la început. Ca UE să considere activarea articolului 7, trebuie să se constate că într-un stat membru sunt puse în pericol valorile care stau la baza proiectului european. Aceste valori sunt trecute la Articolul 2 din TUE, care spune așa:

“Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.

Proceduri şi tehnici legislative europene

În cazul Ungariei, îngrijorările care reies din raportul votat de Parlamentul European sunt legate de independența justiției, libertății de exprimare, corupție, drepturile minorităților și situația imigranților.

În primă fază este vorba de măsuri preventive – articolul 7, punctul 1. Procedura este declanșată de o treime dintre statele membre, sau de Comisia Europeană sau de Parlamentul European. În cazul Ungariei, legislativul a decis să pornească sancționarea Ungariei. Era necesar să voteze 50%+1 dintre parlamentari și cel puțin 2/3 dintre voturile exprimate să fie pentru, condiții ce au fost întrunite.

Pasul următorul este notificarea de către UE a Consiliului Uniunii Europene, organismul unde sunt reprezentate statele membre la nivel de șefi de stat sau de guvern. Acesta trebuie să decidă cu o majoritate de 4/5 dacă procedurile sub articolul 7.1 merg mai departe. Țara vizată nu votează. Dacă votul este pozitiv, oficialii europeni vor cere statului să ia anumite măsuri pentru corectarea îngrijorărilor privind riscurile asupra valorilor fundamentale ale UE.

Care e pasul următor?

Dacă aceste măsuri preventive nu funcționează întră în joc articolul 7.2. O treime dintre statele din Consiliu sau Comisia Europeană trebuie să decidă că a avut loc (deci nu doar că există riscul) o încălcare serioasă și continuă a valorilor fundamentale ale UE iar Parlamentul votează (aceleași condiții ca la art. 7.1). Țara vizată este invitată să trimită observații înainte să se ia o decizie.

Aplicarea unei pedepse, inclusiv a suspendării dreptului de vot, se decide în cadrul Consiliului, care trebuie să voteze în unanimitate. În schimb, modificarea sau revocarea unei sancțiuni aplicate se decide prin majoritate calificată, adică 72% dintre statele membre, care trebuie să reprezinte 65% din populația Uniunii Europene.

Votul în unanimitate – călcâiul lui Ahile sau șansa de aur

Nici Ungaria și nici Polonia nu sunt neapărat îngrijorate că se va ajunge la vreo sancțiune în cazul lor, deoarece Consiliul Uniunii Europene trebuie să voteze în unanimitate. Budapesta și Varșovia au anunțat deja că se vor apăra reciproc, atunci când se va ajunge la votarea unor pedepse. Din această cauză, amenințările Uniunii Europene sunt mai mult simbolice, deoarece Ungaria și Polonia pot ignora cererile venite de la Bruxelles, știind că sunt protejate.

Mai rău ar putea să cadă chiar Uniunea Europeană, deoarece va arăta clar întregii lumi că nu este în stare să sancționeze un stat membru care se îndepărtează de valorile comune. Totuși, unii lideri europeni au anunțat deja că după următoarele alegeri europarlamentare, ce vor avea loc la anul, UE trebuie să renunțe la voturile în unanimitate, ca să grăbească procedurile și luarea deciziilor.

Articolul 7, menit să protejeze valorile Uniunii Europene, a fost introdus prin tratatul de la Amsterdam din 1997. Acesta prevede două mecanisme: preventiv, dacă există un risc clar de încălcare a valorilor din articolul 2 și punitiv, dacă o asemenea încălcare a avut loc. Pentru ambele căi, decizia finală o iau statele membre, reunite în Consiliu. Posibile sancțiuni nu sunt definite clar în tratatele UE.

 

Loading...

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Check Also
Ungaria vrea să dea în judecată Uniunea Europeană pentru votul pe articolul 7
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat că vrea să dea în judecată Uniunea Europeană deoarece ...