Băsescu și Berlusconi vor decide asupra politicii externe a Uniunii Europene

Valentin Borcea ACTUALITATE INTERNATIONAL POLITIC

Traian Băsescu și Silvio Berlusconi. Două nume care au lăsat urme adânci în memoria românilor și italienilor. Reputația îi precede pe amândoi. Aceștia sunt printre cei 71 de membri ai Comisiei pentru Afaceri Străine (AFET) a Parlamentului European. Din România, printre membri plini se mai numără și Claudiu Manda. La supleanți, tot în număr de 71, în avem pe Rareș Bogdan.

Practic, vor avea un cuvânt de spus în deciziile de politică externă pe care le ia legislativul comunitar.

Această comisie este competentă în chestiuni legate de promovarea, punerea în aplicare și monitorizarea politicii externe a Uniunii în ceea ce privește:

1.   politica externă și de securitate comună (PESC) și politica de securitate și de apărare comună (PSAC); în acest context, comisia este asistată de subcomisia pentru securitate și apărare;

2.   relațiile cu celelalte instituții și organe ale Uniunii, cu Organizația Națiunilor Unite și cu celelalte organizații internaționale și adunări interparlamentare pentru domeniile sale de competență;

3.   supravegherea Serviciului European de Acțiune Externă;

4.   consolidarea relațiilor politice cu țările terțe prin programe cuprinzătoare de cooperare și asistență sau prin acorduri internaționale cum ar fi acordurile de asociere și de parteneriat;

5.   deschiderea, monitorizarea și încheierea negocierilor privind aderarea statelor europene la Uniune;

6.   întreaga legislație, programare și supraveghere a acțiunilor întreprinse în cadrul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului, al Instrumentului European de vecinătate, al Instrumentului de asistență pentru preaderare, al Instrumentului care contribuie la stabilitate și pace și al Instrumentului de parteneriat pentru cooperarea cu țări terțe și politicile aflate la baza acestora;

7.   monitorizarea, printre altele, a politicii europene de vecinătate (PEV) și luarea măsurilor ulterioare necesare, în special în ceea ce privește rapoartele anuale privind progresele înregistrate în domeniul PEV;

8.   aspectele legate de democrație, statul de drept, drepturile omului, inclusiv drepturile minorităților, din țările terțe și de principiile dreptului internațional. În acest context, comisia este asistată de subcomisia pentru drepturile omului, care ar trebui să asigure coerența tuturor politicilor externe ale Uniunii cu politica sa privind drepturile omului. Fără a aduce atingere normelor aplicabile, membrii altor comisii și organe care exercită responsabilități în acest domeniu sunt invitați să asiste la reuniunile subcomisiei;

9.   participarea Parlamentului la misiuni de observare a alegerilor, în cooperare cu alte comisii și delegații pertinente, dacă este cazul;

Comisia asigură supravegherea politică și coordonarea lucrărilor comisiilor parlamentare mixte și ale comisiilor parlamentare de cooperare, precum și ale delegațiilor interparlamentare și ale delegațiilor ad-hoc care intră în domeniul său de competență.

(Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Anexa VI, Cap. I.  Comisia pentru afaceri externe)

Băsescu și Berlusconi vor fi printre cei care vor decide dacă, de exemplu, Moldova își îndeplinește îndatoririle conform acordului de asociere. Sau dacă Serbia este gata să adere la Uniunea Europeană. Vor supraveghea diplomația europeană. Doi dinozauri politici, de numele cărora se leagă numeroase scandaluri.

Ce e mai rău: Dosarul Flota sau petrecerile Bunga-Bunga?

Loading...

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Check Also
OFICIAL: Ce funcții au primit europarlamentarii României
Parlamentul European a decis ieri asupra componenței comisiilor permanente. Fiecare europarlamentar trebuie să facă parte ...